İPARD DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı :

  • Tarım sektörünün modernizasyonuna katkıda bulunmak.
  • Tarımsal ürünler için yeni teknolojiler ve pazar fırsatları yaratmak
  • Tarım sektöründe sürdürülebilirliği sağlamak
  • Tarım sektörünün AB standartlarına uygun üretim yapmasını sağlamak
  • İş fırsatlarının geliştirilmesine katkıda bulunmak

Kimler Başvurabilir :

Kamu tüzel kişilikleri hariç ulusal kanunlarca tanınmış gerçek ve tüzel kişiler (tarımsal işletmeler) istedikleri alt tedbire başvuru yapabilir.

Not: Başvuru sahibinin çiftçi kayıt belgesi yada bakanlık sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belgesi olmak zorundadır.

Başvurular nereye ve nasıl yapılacak ?

Başvurular çağrı ilanında belirlenen tarihler arasında bağlı bulunduğu il sınırları içerisindeki TKDK il müdürlüklerine elden teslim edicektir. Posta,Faks,E-posta yada diğer yöntemlerle gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir.

Değerlendirme Kriterleri :

1. İPARD’ın belirlediği sektörlerde ve illerde uygun başvuruların yapılması

2. Tüm başvuru formlarının ve evraklarının eksiksiz olarak proje dosyası ile birlikte teslim edilmesi

3. İş planı ve proje dosyasının eksiksiz olarak doldurulması ve projeden 70 ve üzeri puan alınması

Destek Tutarı :

Sektörden sektöre farklılık göstermekle birlikte en az 15.000 € en fazla 1.000.000 € kadar destek alınabilmektedir. Yatırımcılar proje tutarının %50si oranında geri ödemesiz hibe alabilmektedirler.