TEDGEM

Tedgem Desteği

Tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda ve bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir düzeye getirmek için makine ve ekipman alımının desteklenmesi yapılmaktadır. 7. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımları Hibe Programı kapsamında Tarım ve Köy işleri Bakanlığı tarafından 10 Mart 2010 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak açıklanamıştır. Program çerçevesinde 81 ilde yapılacak başvurular kabul edilecektir. Program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlananlar bu Tebliğ kapsamında sulama hariç, aynı makine ve ekipmana başvuru yapamayacaklardır. Bu program kapsamında hibe oranı %50’dir. Mal alım tutarları piyasa rayiçlerini geçemeyecek ve hibeye esas tutar azami gerçek kişiler için mal başına 50.000 TL ve tüzel kişiler için mal başına 100.000 TL olacaktır. Basınçlı sulama sistemleri başvurularında bu sınır gerçek kişiler için 100.000 TL, tüzel kişiler için 200.000 TL’yi geçemeyecektir. Tedgem Desteği 25 04 2011 tarihinde sona ermiştir. Yeni duyurunun yakın zamanda yapılması beklenmektedir.