Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki

Aşağıda belirtilen 12 yatırım konusu, büyük ölçekli yatırımların teşviki çerçevesinde desteklenmektedir.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR

 

Sıra No Yatırım Konuları Asgari Sabit Yatırım Tutarları

(Milyon TL)

1 Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı 1000
2 Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı 200
3 Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları 200
4 Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı Yatırımları  
4-a Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları 200
4-b Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları 50
5 Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları 50
6 Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları
7 Elektronik Sanayi Yatırımları
8 Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları
9 İlaç Üretimi Yatırımları
10 Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları
11 Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları
12 Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar:
Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerin cevher ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (bu tesislere entegre madencilik yatırımları dahil)

 

Bu uygulama kapsamında sağlanan destek oran ve süreleri özet olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR İÇİN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI
Destek Unsurları BÖLGELER
I II III IV V VI
KDV İstisnası  VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti  VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) OSB Dışı 25 30 35 40 50 60
OSB İçi 30 35 40 50 60 65
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Destek Süresi OSB Dışı 2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl
OSB İçi 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 12 yıl
Yatırım Yeri Tahsisi VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Sigorta Primi Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl
Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl

 

  • Bölgesel veya Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Uygulamaları kapsamında vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bir alt bölge destekleri sağlanacak yatırımlar şöyledir:

 

oOSB’lerde yapılacak yatırımlar,

oAynı konuda faaliyet gösteren firmaların sektörel işbirliğine dayalı entegrasyon yatırımları,