İstihdam Desteği

Amaç:

Sektörel Dış Ticaret Şirketi unvanını haiz firmaların münhasıran dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli yönetici ve eleman istihdamının sağlanması amaçlanmaktadır.

Kimler Yararlanabilir?

 Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)

Sağlanan Destek:

•Bir SDŞ’ye istihdam edeceği en fazla bir yönetici ile iki elemanın ücretleri için ve bir defa destek sağlanmasıdır.

•Destek Kapsamında Çalışan Sayısı

•SDŞ’lerin ilk defa istihdam edecekleri, konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli

•Yöneticinin toplam azami 18.000 $ karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının % 75’i

•Elemanların toplam azami 9.000 $ karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının % 75’i

 

Destek Oranı:

•Destek oranı : % 75

•Azami destek süresi : 1 yıl