Pazar Araştırması Desteği

 

1-YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ

 

AMAÇ : Sınai ve/veya ticari şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerce gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderlerin karşılanmasıdır.

KİMLER YARARLANABİLİR:

Ü Türkiye’de sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler,

Ü Yazılım şirketleri

 

Sağlanan Destek:

 

ü  Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında en fazla 2 (iki) şirket çalışanının aşağıda belirtilen giderleri desteklenir:

ü  Ulaşım: Uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarını, gezi başına da 500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla araç kiralama giderleri.

ü  Konaklama: Şirket başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri.

 

 

Diğer Bilgiler:

 

ü  Destek oranı : % 70

ü  Azami destek miktarı: 7.500 $

ü

Ülke Sayısı ve Süresi :

 

ü  Bir takvim yılı içerisinde aynı ülkeye yönelik en fazla 2 adet pazar araştırması projesi desteklenir. Coğrafi konumu birbirine yakın olmak kaydıyla en fazla 3 (üç) ülkede de yapılabilir.

ü  Yurt dışı pazar araştırması gezisinin en az 2 (iki), yol hariç en fazla 10 (on) günlük kısmı desteklenir

 

Başvuru Süresi :

ü  Firmalar desteğe ilişkin ilk ödeme belgesi tarihi esas alınarak en geç 6 (altı) ay içerisinde başvuru belgeleri ile İGEME’ye başvurması gerekmektedir.

 

2- PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ  (Rapor ve Yabancı Şirket Alımlarına Yönelik Danışmanlık Hizmetleri Desteği)

 

AMAÇ: Yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderlerin karşılanmasıdır.

 

Kimler Yararlanabilir?

 

Ü Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler

Ü İşbirliği Kuruluşları (İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve Sanayi/Sanayi Odaları, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Organize Sanayi Bölgeleri veya imalatçıların kurduğu dernek-birlik veya kooperatifleri).

 

Sağlanan Destek

 

Uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderleri.

 

Diğer Bilgiler:

Destek oranı :

•Şirketler için %60,

•İşbirliği Kuruluşları için %75

•Azami destek miktarı: 200.000 $

•Azami Destek Süresi: 3 yıl

 

 

 

Yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri çerçevesinde aşağıda belirtilen giderler desteklenir:

 

 

ü  Ulaşım: Tanıtım faaliyetleri çerçevesinde uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri.

ü  Konaklama: Tanıtım yapılan süre içerisinde gidilen ülkede günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri.

ü  Aşağıda belirtilen tanıtım ve organizasyon giderleri:

ü  Tercümanlık giderleri.

ü  Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri.

ü  Görsel ve yazılı tanıtım ve reklâm giderleri.

ü  Halkla ilişkiler hizmeti giderleri.

ü  Fuar ve sergi katılımı giderleri.

ü  Katalog, broşür, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri giderleri

 

 

Destek Tutarı

 

Yurt dışında tanıtımı amacıyla yapılan faaliyetler çerçevesinde; ulaşım, konaklama ve tanıtım giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Dolarına kadar