Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi

Eğitimcilerin Düzenleyeceği Eğitim Programları

AMAÇ: Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmaya yönelik eğitim giderlerinin desteklenmesidir.

KİMLER YARARLANABİLİR:

Ü Sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler

Ü Yazılım sektöründe iştigal eden şirketler

 

Şirketlerin yıllık toplam 20.000 ABD dolarını aşmamak üzere, program bazında süresi 60 (altmış) saati geçmeyen yurtiçi eğitim giderlerinin % 70’i desteklenir.

 

ü  Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü Mevzuatı

ü  Dış Ticarette Anlaşmazlıkların Çözümü ve Uluslararası Tahkim

ü  Dış Ticaretin Finansmanı ve Dış Ticaret Muhasebesi Dış Ticarette Fiyatlandırma Dış Ticaret, Gümrük ve Kambiyo Mevzuatı

ü  Dış Ticarette Kullanılan Belgeler ve Ödeme Şekilleri Dış Ticarette Sözleşmeler ve Teslim Şekilleri

ü  Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik Uluslararası Pazarlama ve Elektronik Ticaret

ü  Yenilikçilik ve Kümelenme

ü  Müsteşarlıkça uygun görülen diğer konular

ü

Proje Bazlı Eğitim, Danışmanlık, Yurtdışı Pazarlama, Alım Heyeti ve Bireysel Danışmanlık Programları ile İstihdam Giderlerinin Desteklenmesi

 

AMAÇ: İşbirliği Kuruluşlarının Müsteşarlıkça uygun görülen proje bazlı giderlerinin desteklenmesidir

 

 

KİMLER YARARLANABİLİR:

İşbirliği Kuruluşları: Üyeleri için işbirliği faaliyeti gerçekleştiren İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve Sanayi/Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Sektörel Üretici Dernekleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) veya imalatçıların kurduğu dernek-birlik veya kooperatifler

 

 

Proje Bazlı Eğitim ve/veya Danışmanlık Programları

 

ü  İşbirliği Kuruluşlarının,

ü  Eğitim ve/veya danışmanlık ihtiyacının analizi,

ü  İş planı ve ihracat stratejilerinin hazırlanması, izlenmesi,

ü  İhracat potansiyelinin belirlenmesi ve ihracat yapmaya hazır hale getirilmesi,

ü  Süreç iyileştirme ve yönetimi,

ü  Bilgi ve iletişim teknolojileri danışmanlığı,

ü  Aynı değer zincirinde yer alan, birbirleriyle ilişki içinde olan ve coğrafi yakınlık içinde bulunan şirketlerin uluslararası rekabetçilik yönünde yol haritalarının hazırlanması, konularında düzenlenen eğitim ve/veya danışmanlık programları çerçevesinde verilen eğitim, danışmanlık faaliyet giderleri ile program organizasyonuna yönelik faaliyet giderlerinin en fazla %75’i proje bazında 400.000 ABD Dolarına kadar karşılanır.

ü  İşbirliği Kuruluşunca bu projelerde görevlendirilen en fazla 2 (iki) uzman personelin istihdam giderlerinin en fazla %75’i desteklenir.

 

Proje Bazlı Yurt Dışı Pazarlama veya Alım Heyeti Programları

 

ü  İşbirliği Kuruluşunca düzenlenen 5 (beş) adet yurt dışı pazarlama programları (ortak pazar araştırmaları, pazar ziyaretleri, küme tanıtım faaliyetleri, ticaret heyetleri, yurt dışı fuar ziyaretleri, eşleştirme vb organizasyonlar) için her bir program bazında 150.000 ABD Dolarına kadar, 10 (on) adet yurt dışındaki alıcı firmaların Türkiye’den alım yapmaları amacıyla düzenlenen alım heyeti programları için ise her bir program bazında 100.000 ABD Dolarına kadar, aşağıda yer alan giderlerinin en fazla %75’i karşılanır.

ü  Ulaşım: Yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programları kapsamında uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ve toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri,

ü  Konaklama: Yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programları kapsamındaki konaklama giderleri,

ü  Yurt Dışı Pazarlama veya Alım Heyeti Programları Kapsamındaki Tanıtım ve Organizasyon Giderleri:

ü  Tercümanlık gideri,

ü  Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri,

ü  Görsel ve yazılı tanıtım giderleri,

ü  Halkla ilişkiler hizmeti gideri.

 

Proje Bazlı Bireysel Danışmanlık Programı

ü  Proje bazlı faaliyetler kapsamında, eğitim ve/veya danışmanlık programına /programlarına ve yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programına/ programlarına katılan şirketler, Bakanlıkça uygun görülen konularda proje bazlı bireysel danışmanlık hizmeti alabilir.

ü  Şirketlerin yıllık 50.000 ABD Dolarına kadar 3 (üç) yıl alacakları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri % 70 oranında karşılanır.