Kategori: İhracatçı Birlikleri

Arge Yardımı

AR-GE Projesi Nedir?   Yeni bir ürün üretilmesi, ürün kalitesi veya standardının...

İstihdam Desteği

Amaç: Sektörel Dış Ticaret Şirketi unvanını haiz firmaların münhasıran dış ticarete...

Yurt Dışı Fuar Desteği

AMAÇ: Firmalarımızın yurt dışı fuarlara iştiraki ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara...

Yurt İçi Fuar Desteği

Amaç: Uluslararası nitelikteki yurtiçi ihtisas fuarlarının dış tanıtımının sağlanması ve...